PHiLES  Heavenly Joys, Koran Sources
Graph Table of frequencies click Nr :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Rivers, running streams, fountains n n . . . n n n n . . n . . n . . . . n n . n n n . . . n n n 16
2 (Pleasant) mansions, high pavilions . n . . . . . . . . . . n n . . . . . . . . . . n . . . . . . 4
3 Grace in Gods sight . n . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . 2
4 Spouses accompany . . . . n . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . 2
5 Fathers accompany . . . . n . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . 2
6 Descendents accompany . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . 2
7 Abundant Fruit . . . . . n . . . . . . . . n n . . n

n

n n n n . n . . n n . 12
8 Shade (shady trees) . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . n n . . . . n n . 5
9 (Soft) Couches . . . . . . n . n . . . . . n . . . . . . n n n . . . . n . n 9
10 Peace, safety . . . . n . n n . n . . n . . . n . . n . . . n . . . . . . . 8
11 No hatred . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
12 No toil . . . . . . n . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
13 Silk, brocade, gold for clothing and covering . . . . . . . . n . . n . n . . . . . n . . n . . . . . n . . 6
14 No idle talk (no sinful speech) . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . n . n . . . . . . . 3
15 No weariness . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
16 Bashful virgins, houris (be wedded to) . . . . . . . . . . . . . . n n . . . n . n n n . . . . . . . 6
17 Conversation, questions . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . n . . . . . . . . . 2
18 View down on hell . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . 1
19 Drinks abundant . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . n . . . n . . . n . 4
20 Dishes and cups precious metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . n . . 2
21 No disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . 1
22 Rivers of milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . 1
23 Wine (rivers of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . n . . . . . . . 2
24 Rivers of clarified honey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . 1
25 Abundant meat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . 1
26 No sinful urges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . 1
27 Young boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . n . . 2
28 Pure nectar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . n 2
Koran source heavenly joy: click Nr : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31